Pistas Escape-Letras Galegas (ollo spoilers)

Cantas menos pistas precises, mellor!

Ten en conta que:

  • En cada páxina pode haber máis dunha pista.
  • Podes necesitar pistas de páxinas anteriores para resolver enigmas futuros.
  • Hai partes que son de adorno ou para despistar.

Pides papas?

Enigma 1

Pista 1

Tes que topar 3 cifras.

Pista 2

As cifras están nas raíces.

Solución

Código: 413

Enigma 2

Pista 1

Galego en portugués (6 letras)

Pista 2

Gallego en castelán (7 letras)

Solución

Código: 867

Enigma 3

Pista 1

Na cantiga están escondidas 3 cifras.

Pista 2

No primeiro pentagrama un 2.

Solución

Código: 214

Enigma 4

Pista 1

Comproba cantos nomes aparecen a carón da candea.

Pista 2

Súmalle 232 (os nobres do texto).

Solución

Código: 237

Enigma 5

Pista 1

Tes que axudarte dunha páxina anterior.

Pista 2

Parte da solución está na páxina EIS

Pista 3

Tes que sumar os gastos no banco, librería e super.

Pista 4

No banco gasta 160€

Solución

Banco=160
Librería=3
Super=10
Código: 173

Enigma 6

Pista 1

Busca os obxetos “perdidos” nas anteriores páxinas para topar o número.

Solución

Código: 240

Enigma 7

Pista 1

Identifica o número exacto de veces que se repite u0022mamaguapau0022 e súmalle 200.

Solución

10 veces
Código: 210

Enigma 8

Pista 1

Debes sacar os 3 números das pezas de puzzle das anteriores páxinas.

Pista 2

Proba as posibles combinacións.

Solución

Código: 721

Enigma 7

Pista 1

Identifica o número exacto de veces que se repite u0022mamaguapau0022 e súmalle 200.

Solución

10 veces
Código: 210

Enigma 8

Pista 1

Debes sacar os 3 números das pezas de puzzle das anteriores páxinas.

Pista 2

Proba as posibles combinacións.

Solución

Código: 721

Enigma 7

Pista 1

Identifica o número exacto de veces que se repite u0022mamaguapau0022 e súmalle 200.

Solución

10 veces
Código: 210

Enigma 8

Pista 1

Debes sacar os 3 números das pezas de puzzle das anteriores páxinas.

Pista 2

Proba as posibles combinacións.

Solución

Código: 721