Pistas Escapa-mamá (ollo spoilers)

O ideal é que esta páxina NON a vexa a persoa que fai as probas.
Así evítase a tentación de ver a solución da Escape Room. 🙂

Ten en conta que:

  • En cada páxina pode haber máis dunha pista.
  • Podes necesitar pistas de páxinas anteriores para resolver enigmas futuros.
  • Hai partes que son de adorno ou para despistar.
  • Se hai 4 cifras, será necesario eliminar un cero
    (no principio ou final)

Pides papas?

Enigma 1

Pista 1

Hai tres tipos diferentes de letras.

Pista 2

Cada tipo de letra forma unha palabra.

Pista 3

A orde dos números tedes que averiguala.

Solución

CINCO
CATRO
UN
Código: 415

Enigma 2

Pista 1

Nos anacos de sandía está o código.

Pista 2

Conta as pepitas dos anacos máis pequenos.

Solución

Código: 534

Enigma 3

Pista 1

O código está nas bombillas.

Pista 2

Cada línea de bombillas sigue una secuencia diferente.

Pista 3

O primeiro interrogante é o “4”

Pista 4

A segunda un 8

Pista 5

O último dos interrogantes corresponde cun 3.

Solución

Código: 483

Enigma 4

Pista 1

Vai tachando os frascos que non lle gustan.

Pista 2

Despois de descartar, debería quedarche só un. Na última balda.

Solución

Código: 309

Enigma 5

Pista 1

Tes que axudarte dunha páxina anterior.

Pista 2

Parte da solución está na páxina EIS

Pista 3

Tes que sumar os gastos no banco, librería e super.

Pista 4

No banco gasta 160€

Pista 5

Na librería compra:
2 bolis negros = 2 x 0,5€ = 1€
1 rotulador negro = 1€
1 caderno = 1€
Total = 3€

Pista 6

No super gasta:
Patacas (2€) + 2 de leite (0,5€+0,5€)+Café (3€)+2 iogures (0,5€+0,5€)+Champú (3€)
Total = 10

Solución

Banco=160
Librería=3
Super=10
Código: 173

Enigma 6

Pista 1

Busca os obxetos “perdidos” nas anteriores páxinas para topar o número.

Solución

Código: 240

Enigma 7

Pista 1

Identifica o número exacto de veces que se repite “mamaguapa” e súmalle 200.

Solución

10 veces
Código: 210

Enigma 8

Pista 1

Debes sacar os 3 números das pezas de puzzle das anteriores páxinas.

Pista 2

Proba as posibles combinacións.

Solución

Código: 721