Drake OIA

Correcto! Estás máis cerca de conseguilo tesouro.

Abre o cofre coa imaxe: