Pistas Escapapá (ollo spoilers)

O ideal é que esta páxina NON a vexa a persoa que fai as probas.
Mellor que só a vexa a persona que preparou a Escape Room.
Así evítase a tentación de ver a solución 🙂

Ten en conta que:

  • En cada páxina pode haber máis dunha pista.
  • Podes necesitar pistas de páxinas anteriores para resolver enigmas futuros.
  • Hai partes que son de adorno ou para despistar.
  • Se hai 4 cifras, será necesario eliminar un cero
    (no principio ou final)

Pides papas?

enigma-escapapa1

Enigma 1

Pista 1

Xa pides papas? Nesta primeira páxina o texto darache o código para continuar.

Pista 2

Debes sacar 3 cifras, unha de cada dous versos.

Solución

6 bicos menos 2 = 4
2 apertas por 2 = 4
5 anécdotas máis 3 = 8
Código: 448

enigma-escapapa2

Enigma 2

Pista 1

No debuxo está o código.

Pista 2

Debes topar 3 números.

Pista 3

O texto darache a orde correcta.

Solución

3 na frente
4 o nariz
8 na camisa
Código: 348

Enigma 3

Pista 1

O código está na táboa.

Pista 2

Localiza as letras que forman a palabra Papá.

Pista 3

Suma os números onde se cruzan as letras.

Pista 4

O primeiro cero elimínase.

Solución

P = 0 + 0 = 0
a = 1 + 1 = 2
p = 2 + 2 = 4
á = 3 + 3 = 6
Código: 246

enigma-escapapa4

Enigma 4

Pista 1

No debuxo está o código.

Pista 2

Hai números ocultos.

Pista 3

Como son 4 cifras, descartamos o cero final.

Solución

Os números son 1020.

Código: 102

Enigma 5

Pista 1

Hai que resolver as incógnitas.

Pista 2

x, y, z están repartidos polas páxinas anteriores.

Pista 3

A orde é a do propio texto

Solución

x = 3 (x+2=5 > 3+2=5)
y = 2 (4y=8 > 4*2 = 8)
z = 1 (4/z=4 > 4/1=4)
Código: 321

enigma-escapapa6

Enigma 6

Pista 1

No post-it está o código.

Pista 2

Tes que combinar os símbolos cunha pista en páxinas anteriores.

Pista 3

Fíxate nos 9 números da primeira páxina para averiguar o código.
A clave está nos bordes.
enigma escapapa6b

Solución

1º = 3
2º = 6
3º = 1
Código: 361

enigma-escapapa7

Enigma 7

Pista 1

Debes sacar os 3 números das 3 macetas.

Pista 2

As formas oscuras coinciden con cantidades de auga vistas previamente.

Solución

1º = 5ml
2º = 1ml
3º = 4ml
Código: 514